Tag: Máy lọc không khí

Theo các thuật ngữ rất cơ bản, máy lọc không khí loại bỏ các hạt và chất ô nhiễm có thể gây ra các triệu chứng dị ứng hoặc dẫn đến các ảnh hưởng tiêu cực về sức khỏe lâu dài. Có nhiều phương pháp và công nghệ đã được chứng minh để làm như vậy, và chúng khác nhau giữa các thương hiệu.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng máy lọc không khí có thể có tác động tích cực từ nhẹ đến trung bình đối với chất lượng không khí và do đó, sức khỏe cá nhân. Vì lý do này, một máy lọc không khí có thể là khoản đầu tư gia đình nên thực hiện trong năm nay.