Tag: Soundbar

Loa thanh Soundbar – (Là gì?) Soundbar, sound bar hoặc media bar là một loại loa phát âm thanh từ một thùng hình chữ nhật ngang. Nó rộng hơn nhiều so với chiều cao, một phần vì lý do âm thanh, và một phần để nó có thể được gắn bên trên hoặc bên dưới thiết bị phát, ví dụ: phía trên màn hình máy tính, phòng chiếu phim gia đình hoặc màn hình TV.